User Pass

 
#8549รูปหล่อพระสังกัจจายน์ เนื้อเงิน
 View : 1975
Topic Name July 9, 2013, 11:49 am
#8549รูปหล่อพระสังกัจจายน์ เนื้อเงิน
« July 9, 2013, 11:49 am »รูปหล่อพระสังกัจจายน์ เนื้อเงิน ขนาดห้อยคอ สภาพสวย

 

 มาใหม่ : 1500 บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  09/07/2556
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON