User Pass

 
#16359 พระพุทธรูป หินแกะเก่า ปางสมาธิ ศิลปะล้านนา
 View : 159
Topic Name October 27, 2022, 1:38 pm
#16359 พระพุทธรูป หินแกะเก่า ปางสมาธิ ศิลปะล้านนา
« October 27, 2022, 1:38 pm »#16359 พระพุทธรูป หินแกะเก่า ปางสมาธิ ศิลปะล้านนา หน้าตัก 1.5 ซม ขนาดห้อย สวยสมบูรณ์ และหายาก

 

 ขายแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  27/10/2565
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON