User Pass

 
#16094 ผอบหินแกะเก่า ศิลปะแบบไทอีสาน
 View : 2418
Topic Name March 30, 2022, 1:04 pm
#16094 ผอบหินแกะเก่า ศิลปะแบบไทอีสาน
« March 30, 2022, 1:04 pm »

#16094 ผอบหินแกะเก่า ศิลปะแบบไทอีสาน อายุ 300 -400 ปี กว้างราว5.2 ซม สูงราว 5 ซม คราบกรุเดิมๆ ตามรูป ขอบมีรอยแตกกระเทาะตามลูกศรเล็กน้อย
ราคา 4500 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  30/03/2565
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON