User Pass

 
#15931 พระรูปเหมือนขนาดบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นจอบฯ 6
 View : 168
Topic Name November 29, 2021, 2:57 pm
#15931 พระรูปเหมือนขนาดบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นจอบฯ 6
« November 29, 2021, 2:57 pm »#15931 พระรูปเหมือนขนาดบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นจอบฯ 6 เนื้อสำริดรมดำ จัดสร้าง 628 องค์ ขนาดฐานกว้าง 4 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว
องค์นี้หมายเลข 561 สภาพสวยงามตามรูป
ราคา 4000 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  29/11/2564
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON