User Pass

 
#15911 พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง เนื้อดินเผา
 View : 49
Topic Name November 19, 2021, 12:45 pm
#15911 พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง เนื้อดินเผา
« November 19, 2021, 12:45 pm »#15911 พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง เนื้อดินเผา หน้าตัก 3.2 นิ้ว สูง 7 นิ้ว ลงรักเก่าเดิมจากกรุ สวยงามตามรูป

 

 ขายแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  19/11/2564
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON