User Pass

 
#15520 พระพุทธรูป ศิลปะไทใหญ่ ประทับนั่งใต้ต้นศรีมหาโพธิ์
 View : 36
Topic Name February 22, 2021, 12:46 pm
#15520 พระพุทธรูป ศิลปะไทใหญ่ ประทับนั่งใต้ต้นศรีมหาโพธิ์
« February 22, 2021, 12:46 pm »


#15520 พระพุทธรูป ศิลปะไทใหญ่ ประทับนั่งใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ เนื้อสำริด ฐานกว้าง 8 ซม สูง 17 ซม อายุ 200-300 ปี พบในกรุ สวย สมบูรณ์
ราคา 4500 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  22/02/2564
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON