User Pass

 
#15190 เหรียญ ครูบาอินทวงค์ วัดอินทขิล
 View : 1622
Topic Name January 14, 2020, 11:19 am
#15190 เหรียญ ครูบาอินทวงค์ วัดอินทขิล
« January 14, 2020, 11:19 am »
#15190 เหรียญ ครูบาอินทวงค์ วัดอินทขิล อ. ป่าซาง จ. ลำพูน รุ่นแรก ปี 2511 เนื้อทองแดงผิวไฟ สภาพสวย
ราคา 1200 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  14/01/2563
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON