User Pass

 
#15130 เหรียญ 50 Cents (Half Dollar) มังกร จีน
 View : 90
Topic Name December 3, 2019, 11:57 am
#15130 เหรียญ 50 Cents (Half Dollar) มังกร จีน
« December 3, 2019, 11:57 am »#15130 เหรียญ 50 Cents (Half Dollar) มังกร จีน ราวปี คศ 1900-1910 Qing Dynasty, Yun-Nan Province น่้ำหนัก 13.3 กรัม เนื้อเงิน สภาพสวยงามตามรูป

 

 ขายแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  03/12/2562
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON