User Pass

 
#14865 พระกริ่งเฉลิมพล รุ่น 2 นวะ กริ๊บ
 View : 215
Topic Name May 4, 2019, 2:27 pm
#14865 พระกริ่งเฉลิมพล รุ่น 2 นวะ กริ๊บ
« May 4, 2019, 2:27 pm »


#14865 พระกริ่งเฉลิมพล รุ่น 2 สร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปัตาตานี
เนื้อนวะ ปี 39 สวยกริ๊บ พร้อมกล่อง
ราคา 4800 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  04/05/2562
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON