User Pass

 
#14829พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัย พิมพ์พระลือหน้ายักษ์
 View : 1385
Topic Name March 27, 2019, 12:46 pm
#14829พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัย พิมพ์พระลือหน้ายักษ์
« March 27, 2019, 12:46 pm »
#14829 พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัย พิมพ์พระลือหน้ายักษ์ ใส่ห่วงเดิม สภาพสวย และหายากมากๆ
ราคา 8000 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  27/03/2562
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON