User Pass

 
#14753พระรอด กรุวัดหัวข่วง เชียงใหม่
 View : 11
Topic Name January 10, 2019, 2:28 pm
#14753พระรอด กรุวัดหัวข่วง เชียงใหม่
« January 10, 2019, 2:28 pm »
#14753 พระรอด พิมพ์เศียรโล้น กรุวัดหัวข่วง เชียงใหม่
สภาพใช้มาแต่เดิม บิ่นปลายเล็กน้อยตามรูป

 

 จองแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  10/01/2562
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON