User Pass

 
#14662เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ตื้อ บล๊อกมีกลาก
 View : 105
Topic Name September 29, 2018, 12:06 pm
#14662เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ตื้อ บล๊อกมีกลาก
« September 29, 2018, 12:06 pm »

#14662 เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก ปี2508 จ.นครพนม บล๊อกกลาก สภาพพอสวย
ราคา 2000 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  29/09/2561
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON