User Pass

 
#14557พระอมิตายุส (Amitayus Buddha)
 View : 215
Topic Name August 21, 2018, 1:00 pm
#14557พระอมิตายุส (Amitayus Buddha)
« August 21, 2018, 1:00 pm »พระอมิตายุส (Amitayus Buddha)
รายละเอียด :


พระองค์มีหลายพระนาม เช่น อมิตายุส (อ่านว่า ยุส - สะ) แปลว่า พระผู้มีอายุกาลไม่มีประมาณ และอมิตาภะ แปลว่า พระผู้มีแสงส่องสว่างไม่มีประมาณ เป็นพระธยานิพุทธะ 1 ใน 5 พระองค์

ศิลปะแบบหิมาลัย (Himalayan Art) กลุ่ม ธิเบต เนปาล และมองโกเลีย

หน้าตัก 3 นิ้ว เนื้อสำริด สนิมเขียว มีร่องรอยการกาไหล่ทองเก่า ก่อนลงกรุ

Cr. วิกิพีเดีย

สถานะ: จัดแสดง

see link for ref:
https://himalayanbuddhistart.wordpress.com/tag/zanabazar/…
https://www.himalayanart.org/items/9586
https://www.himalayanart.org/items/65421

 

 โชว์สินค้า
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  21/08/2561
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON