User Pass

 
#14413เงินจีนโบราณรูปเสียม (Handle Spade)
 View : 2329
Topic Name June 15, 2018, 11:49 am
#14413เงินจีนโบราณรูปเสียม (Handle Spade)
« June 15, 2018, 11:49 am »#14413เงินจีนโบราณรูปเสียม (Handle Spade)
รายละเอียด :


#14413 เงินจีนโบราณ รูปเสียม (Ancient Hollow Handle Spade money) เงินจีนโบราณทีถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในช่วงที่ราชวงโจว (Zhou Dynasty) เรืองอำนาจ และควบคุมเมืองต่างๆ มากมาย ราว 600-500 ปี ก่อนคริสตกาล สภาพสวยงามมาก พบเห็นได้น้อยมากในประเทศไทย มักพบในการประมูลเงินตราโบราณในจีน และฮ่องกง เป็นส่วนใหญ่
สถานะ: จัดแสดง

 

 โชว์สินค้า
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  15/06/2561
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON