User Pass

 
#14315พระพุทธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะไทยอีสาน
 View : 29
Topic Name May 8, 2018, 3:26 pm
#14315พระพุทธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะไทยอีสาน
« May 8, 2018, 3:26 pm »

#14315 พระพุทธรูป ไม้แกะเก่า ศิลปะไทยอีสาน หน้าตัก 3.5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ลงรักปิดทองเดิม
ราคา 3800 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  08/05/2561
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON