User Pass

 
#14275 เงินไซซีจีนทรงสี่เหลี่ยมน้ำหนัก
 View : 351
Topic Name March 30, 2018, 4:33 pm
#14275 เงินไซซีจีนทรงสี่เหลี่ยมน้ำหนัก
« March 30, 2018, 4:33 pm »


รายละเอียด :


#14275 เงินไซซีจีน ทรงสี่เหลี่ยมน้ำหนัก 359 กรัม ตอกตราประทับอักษรจีน ผิวรุ้งๆ ผ่านการใช้มาน้อยมากครับ

 

 จองแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  30/03/2561
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON