User Pass

 
#14246คันฉ่องจิ๋ว โบราณ สำริดสนิมเขียว
 View : 1059
Topic Name March 6, 2018, 11:49 am
#14246คันฉ่องจิ๋ว โบราณ สำริดสนิมเขียว
« March 6, 2018, 11:49 am »

#14246 คันฉ่องโบราณ ขนาดจิ๋ว เนื้อสำริด สนิมเขียว ขนาดจิ๋ว กว้างเพียง 6.5 ซม พร้อมทำขาตั้งเหล็ก เพื่อใช้วางประดับ

 

 ขายแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  06/03/2561
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON