User Pass

 
#13961 Masterpiece พระพุทธรูป หินแกะเก่า 4 องค์นั่งบนฐานสี่เหลี่ยม
 View : 41
Topic Name December 12, 2017, 3:09 pm
#13961 Masterpiece พระพุทธรูป หินแกะเก่า 4 องค์นั่งบนฐานสี่เหลี่ยม
« December 12, 2017, 3:09 pm »

#13961 Masterpiece พระพุทธรูป หินแกะเก่า 4 องค์นั่งบนฐานสี่เหลี่ยม

ขนาด 12.5 *12.5 ซม พระนั่ง 4 องค์ หน้าตักองค์ละ 2 นิ้ว

เจดีย์ทรงอีสาน 1 องค์ ตรงกลาง
หาแบบนี้อีกชุดคงยากครับ

 

 ขายแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  12/12/2560
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON