User Pass

 
#13692 เหรียญสมเด็จพระนเรศวร เมืองงาย ปี12 วัดพระสิงห์
 View : 774
Topic Name September 12, 2017, 3:30 pm
#13692 เหรียญสมเด็จพระนเรศวร เมืองงาย ปี12 วัดพระสิงห์
« September 12, 2017, 3:30 pm »#13692 เหรียญสมเด็จพระนเรศวร เมืองงาย ปี12 วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
เนื้อทองแดงรมดำ สภาพสวยมาก
ราคา 1300 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  12/09/2560
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON