User Pass

 
#13510 กรอบนากเก่า คลาสสิก
 View : 1396
Topic Name July 27, 2017, 3:16 pm
#13510 กรอบนากเก่า คลาสสิก
« July 27, 2017, 3:16 pm »


รายละเอียด :


#13510 กรอบนากเก่า ขนาดตามรูป จำนวน 3 ชิ้น ไว้สำหรับพระนางพญา หรือพระที่มีรูปทรงแบบเดียวกัน
ราคา 5500 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  27/07/2560
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON