User Pass

 
#13504 พระบุเงิน ศิลปะลาวล้านช้าง
 View : 397
Topic Name July 27, 2017, 3:13 pm
#13504 พระบุเงิน ศิลปะลาวล้านช้าง
« July 27, 2017, 3:13 pm »
รายละเอียด :


#13504 พระบุเงิน ศิลปะลาวล้านช้าง ฐานกว้าง 6 ซม สูง 14 ซม สภาพสวยงามตามรุป
ราคา 3500 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  27/07/2560
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON