User Pass

 
#13409 รูปถ่ายอัดกระจก สังฆราชชื่น หลังพัดยศ
 View : 734
Topic Name June 26, 2017, 3:12 pm
#13409 รูปถ่ายอัดกระจก สังฆราชชื่น หลังพัดยศ
« June 26, 2017, 3:12 pm »#13409 รูปถ่ายอัดกระจก สังฆราชชื่น หลังพัดยศ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
สวยงามตามรูป
ตามประวัติเป็นผู้สร้างพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 ครับ
http://www.dooasia.com/prathai/060.shtml
ราคา 1900 บาท

 

 มาใหม่ : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  26/06/2560
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON