User Pass

 
#13313 เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ปี2518 รุ่น79
 View : 250
Topic Name June 14, 2017, 11:57 am
#13313 เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ปี2518 รุ่น79
« June 14, 2017, 11:57 am »#13313เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น79
สร้างถวายโดย
คุณเลิศทวี พรหมบุรมย์ สกลนคร
งานครบรอบ 76 ปี ของท่านอาจารย์
20 ส.ค. 2518
สภาพสวย ซองเดิม
ราคา 1500 บาท

 

 ขายแล้ว : บาท
 ชื่อร้าน  
 
 ชื่อ  ณัฐพล โอจรัสพร
 ที่อยู่  ห้างทองจินเฮงล้ง 153 ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี ณัฐพล โอจรัสพร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-228588-8 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางมือถือ 081-5688498 หรือส่ง SMS เพื่อแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเลขพระเครื่องตามท้าย
 เบอร์โทร  081 5688498
 E-Mail  taesiamboran@yahoo.com
 วันที่ลงสินค้า  14/06/2560
 

Siam Boran © 2012Privacy Policy   www.siamboran.com


Desing byIONON